29.08.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Zdrajcy – Generał 270 + Nusala + Vargus z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdrajcy – Generał Nusala + Vargus z Puszkarzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.