Changelog 31.08.2017  • ZMIANY I ULEPSZENIA
  • Tekst: Różne poprawki lokalizacyjne.
  • Interfejs: Ikony przygód w sekcji archiwum „Menu Gwiazdy” zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowe typy przygód i poziomy trudności.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.