31.10.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Bohaterski Mały Krawiec – Generał Gemini + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Bohaterski Mały Krawiec – Generał Gemini + Borys + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Bohaterski Mały Krawiec – Generał Gemini + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdradzony Mały Krawiec – Generał Gemini + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdradzony Mały Krawiec – Generał Gemini + Borys + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdradzony Mały Krawiec – Generał Gemini + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.