01.11.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Sindbad i Oblężone Miasto – Generał Gemini + Borys + Mikołajowa + MSW z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Sindbad i Oblężone Miasto – Generał Gemini + Borys + Mikołajowa + Nusala + Vargus z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Sindbad i Wąż Morski – Generał Gemini + Borys + MSW z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Sindbad i Wąż Morski – Generał Gemini + Borys + Nusala + Vargus z Oblężnikami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.