Aktualizacja 04.08.2021  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Wydajność: Poprawiono wydajność interfejsu użytkownika.
  • Wydajność: Naprawiono problem związane ze strefą, który pojawiał się podczas akceptowania książek.
  • Zadanie: Poprawiono wymagania związane z poziomem użytkownika w zadaniu „Złoża Złota”.
  • Interfejs Użytkownika: Ustawienia skalowania interfejsu użytkownika nie będą się już resetować po ponownym uruchomieniu gry.
  • Interfejs Użytkownika: Marszałkowie w trakcie podróży posiadają teraz poprawny opis.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.