Changelog 12.08.2021  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Poczta: Funkcja masowego odbioru jest ponownie dostępna.
  • Poczta: Wiadomości z załącznikiem nie mogą być już usunięte, a załącznik musi zostać zebrany.
  • Poczta: Poprawiono czas ładowania skrzynki pocztowej.
  • Menu Gwiazdy: Naprawiono kilka błędów graficznych w menu gwiazdy.
  • Menu Gwiazdy: Odkrywcy nie są wyszarzeni, pomimo, że nie można ich już używać.
  • Menu Gwiazdy: Naprawiono podpowiedzi w menu gwiazdy.
  • Błąd Strefy: Przyjęcie przedmiotów u introligatora nie będzie już powodowało błędu strefy.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.