Aktualizacja 08.12.2020  • NOWE FUNKCJE:
  • Wydarzenie Bożonarodzeniowe 2020: Tegoroczne Wydarzenie Bożonarodzeniowe zostanie technicznie wdrożone do gry, zawiera nowych świątecznych specjalistów, budynki, osiągnięcia i wiele więcej! Wydarzenie rozpocznie się 21 grudnia 2020 roku!
  • Nowe dekoracje: Do Kupca w grze zostały dodane ozdobne kaktusy i palmy!
  • Paczka Wyprawy: Popularna Paczka Wyprawy#2 powraca na Czarny Rynek!
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Przygoda: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał generałom atakowanie obozów wroga w przygodzie Mglisty Tort.
  • Przygoda: Nie ma już możliwości wyboru Starego drzewa w przygodzie Interesy Bonabertich.
  • Przygoda: Naprawiono błąd, w wyniku którego Prestiżowa premia dla znajomego nie wpływała na przygodę Interesy Bonabertich.
  • Przygoda: Przygoda Interesy Bonabertich wliczana jest teraz do zadań przygodowych.
  • Budynki: Naprawiono problem graficzny w Leśnikach 7 poziomu.
  • Budynki: Kiedy na Wyspie zostanie umieszczonych więcej niż 5 Latarni Widmo, Latarnie te nie powinny już dawać więcej skrzynek z łupami, niż zamierzono.
  • Premie: Premia, Świąteczne wypieki: Sekretny Mikołaj wpływa teraz na Wspaniały hołd dla warsztatu rzeźnika.
  • Inne: Poprawione zostały różne drobne błędy w tłumaczeniu.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.