Aktualizacja 15.06.2022 • NOWE FUNKCJE:
 • Nowe wydarzenie: Tegoroczne letnie wydarzenie 2022 zostanie technicznie zaimplementowane. Wydarzenie rozpocznie się 20 czerwca 2022 roku.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Czat: Funkcja Szeptu ponownie emituje powiadomienia dźwiękowe.
 • Grafika: Naprawiono problem z grafiką dotyczący Leśnika na 7 poziomie.
 • Osiągnięcia: Niezdobyte lub przyszłe osiągnięcia nie będą już wyświetlane.
 • Wiadomości: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przewijanie w poczcie wiadomości z łupami po najechaniu na określony obszar.
 • Tekst: Naprawiono kilka błędów z tłumaczeniem.
 • Interfejs Użytkownika: Usunięto błąd, który powodował, że Przemiana Skały była widoczna w ofercie handlu.
 • Interfejs Użytkownika: Naprawiono błąd, powodujący, że Omniziarno nie było dostępne w ofercie handlu.
 • Interfejs Użytkownika: Podpowiedzi nie blokują już ekranu.
 • Interfejs Użytkownika: Po ukończeniu zadania animacja będzie teraz wyświetlać prawidłowe nagrody.
 • Interfejs Użytkownika: Podpowiedzi do zasobów i uzupełnień w Menu Gwiazdy będą ponownie wyświetlane.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.