Changelog 15.07.2022 • NOWE FUNKCJE:
 • Czarny Rynek: Przedmioty u Kupca na Czarnym Rynku zostały zaktualizowane.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Budynek: Naprawiono efekt dźwiękowy w Statule Szalonego Kórlika.
 • Czat: Wprowadzono pewne poprawki do czatu.
 • Czat: Historia czatu gildii została przywrócona.
 • Czat: Ograniczono podświetlanie loga gildii.
 • Czat: Zakładka czatu gildii znika od teraz po rozwiązaniu gildii.
 • Grafika: Naprawiono niektóre kosmetyczne efekty.
 • Market Gidli: Wprowadzono różne poprawki do Marketu Gildii.
 • Zadanie: Naprawiono błąd, który powodował, że zadania z premiami nie były prawidłowo inicjowane, gdy nie były wykonywane po kolei.
 • Specjalista: Wybranie specjalisty nie będzie już generować ostrzeżeń w konsoli.
 • Interfejs: Przewijana lista będzie teraz zapisywać swoją pozycję.
 • Interfejs: Punkt zakotwiczenia przypiętych zadań nie można już wypchnąć poza okno gry.
 • Interfejs: Znowu widoczne są ramki tła dla dziennych nagród za logowanie.
 • Interfejs: Przygody nie będą się już kumulować się w księdze zadań.
 • Interfejs: Okno odkrywcy nie będzie już „skakać”.
 • Interfejs: Niewystarczające zasoby do wyszukiwania przygód przez odkrywców zostaną teraz podświetlone.
 • Interfejs: Główne nazwy nie będą się już nakładać w opisach jednostek.
 • Interfejs: Naprawiono podświetlanie talentów w oknie talentów.
 • Interfejs: Symbol klejnotu dla pracujących specjalistów jest ponownie wyświetlany.
 • Interfejs: Poprawiono menu budowania budynków Zamku na wodzie i Kosza wielkanocnego.
 • Interfejs: Podpowiedź w kolejce budowy nie będzie już dodawać zasobów po najechaniu kursorem na kilka budynków po kolei.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.