Aktualizacja 15.10.2019 • NOWE FUNKCJE:
 • Wydarzenie Halloween 2019 zostanie technicznie wdrożone do gry.
 • Introligator z przygody będzie dostępny u Kupca w grze w kategorii Architekt.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Podczas nakładania skórek na Dom Władyki widoczna będzie poprawna nazwa dla danej skórki.
 • Przedmioty wyprodukowane w czasie, gdy Premia dla Przyjaciela jest aktywna, będą pojawiać się w Menu Gwiazd, zaraz po zakończeniu skróconego czasu produkcji.
 • Opis Pana Croix Sant obejmuje teraz Ulepszoną Piekarnię.
 • Poprawiono opis umiejętności Czarującego Geologa; poprawnie ma 100% szansy na znalezienie złóż, które można wydobywać o 100% szybciej.
 • Wyzwalacz pierwszego pod-zadania w łańcuchu zadań „Zagubiony kompas” został zmieniony tak, aby liczyć Kodeksy uzyskane z dowolnego źródła; obejmuje Introligator z Przygody i Specjalny Magazyn Prowiantu.
 • Wiosenne porządki wpływają teraz na Ulepszony Warsztat Snycerza.
 • Naprawiono błąd w przygodzie „Szaman”, który powodował, że głazy znikały po zastosowaniu premii bojowej.
 • Naprawiono błąd w opisie zadania „Witaj w Enhar”.
 • Poprawiono tekst „eksploracja odległych włości”, w taki sposób, aby pasował do interfejsu.
 • Podczas aktualizacji zostanie przeprowadzona konwersja zasobów eventowych oraz zostanie uruchomiony skrypt, dzięki któremu zdublowane plany do Epickiej Kuźni zostaną wymienione.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.