Aktualizacja 19.09.2023  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Osiągnięcia: Komunikaty osiągnięć odsyłają teraz do osiągnięć, które zostały ukończone.
  • Budynki: Naprawiono błąd, który powodował, że skórka Koszary Elari przerywała produkcję koszar.
  • Budynki: Hołd Dla Rynku z Balonami zapewnia teraz prawidłową liczbę prezentów za każdy umieszczony Hołd dla Targu Balonowego.
  • Różne: Naprawiono błąd, który mógł powodować Blokowanie strefy.
  • Wydajność: Gra nie zawiesza się już podczas wysyłania generała z przygody do domu za pomocą menu awatara.
  • Interfejs Użytkownika: Naprawiono błąd, który powodował, że czas produkcji nie zmieniał się podczas przełączania między Magazynem Prowiantu a Specjalnym Magazynem Prowiantu.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.