Changelog 06.10.2023  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Excelsior: Naprawiono ikony tekstowe Excelsiora.
  • Ekspedycje: Przywrócono interfejs walk PvP.
  • Przyjaciele: Nie można już wybrać zagranicznego statku na wyspie znajomego.
  • Handel: Filtr „Oferty, na które mnie nie stać” nie będzie już wyłączał wszystkich innych filtrów.
  • Wiadomości: Przyciski dla wiadomości z łupami mają teraz podpowiedzi.
  • Wiadomości: Przycisk usuwania jest teraz wyszarzony podczas wybierania wiadomości handlowej znajomego.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.