Aktualizacja 20.11.2018 • NOWE FUNKCJE:
 • Tygodniowe Wyzwania to zupełnie nowy zestaw krótkich łańcuchów zadań, które muszą zostać rozwiązane w ciągu 7 dni! Jeśli Ci się powiedzie, otrzymasz żetony, które można wykorzystać do ulepszenia rezydencji.
 • Poligon i Elitarny Poligon to nowe budynki, które zwiększają szybkość rekrutacji zarówno Koszar i Koszar Elitarnych o 50%. Dostępne za łodygi fasoli i Klejnoty u Kupca w grze.
 • Generał Medyk & Stanica Wywiadowców zostały dodane do Kupca w grze i można je nabyć za klejnoty!
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Cotygodniowy komunikat resetowania serwera czatu został zaktualizowany.
 • Dodano okno z potwierdzeniem przed usunięciem wiadomości: poprzednie menu ‚usuń’ teraz pokaże przegląd ich selekcji i zapyta o potwierdzenie.
 • Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie talentów i umiejętności niektórych specjalistów.
 • Okno poczty zamknie się automatycznie po pomyślnym wysłaniu maila z aplikacją Gildii.
 • Naprawiono problem, który uniemożliwiał graczom wysyłanie prywatnych wiadomości w Gildii po ponownym zalogowaniu się do gry.
 • Nawóz do pól dyń nie jest już dostępny na handlu po zakończeniu wydarzenia Halloween (zgodnie z przeznaczeniem).
 • Stałe retro skórki można teraz zastosować do budynków z aktywną premią produkcyjną.
 • Naprawiono problem uniemożliwiający edycję rankingów gildii.
 • Czas trwania „Krótkiego Seansu” jest ustawiony na 24 godziny, zgodnie z przeznaczeniem.
 • „Puste pole” przedmiotu na handlu zostało usunięte.
 • Rozwiązano niespójności w tekście, w którym użyto słowa „Rybak” zamiast „Rybacy”.
 • Ilość wcześniej wybranych premii nie powinna teraz przekraczać ilości dostępnych premii lub pojemności obozu.
 • Naprawiono błąd związany ze podwójnym dodaniem zasobów, który mógł prowadzić do wizualnego błędu, gdy elementy i Punkty Doświadczenia zostały tymczasowo dodane dwukrotnie, a później nadmiarowe zasoby zostały ponownie usunięte. Ten wizualny błąd pojawił się tylko tymczasowo i żaden z graczy nie otrzymał więcej ani mniej nagród niż powinien.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.