Aktualizacja 22.08.2018 • NOWE FUNKCJE:
 • Rozbudowa wyspy: Cztery nowe wyspy zostały dodane do domowej wyspy!
 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Limit Szczęśliwego Odkrywcy na Czarnym Rynku został zwiększony o jeden (1).
 • Kursor będzie koncentrował się na wejściu czatu, gdy zostanie zaktualizowana strona domowa.
 • Dzika Zwierzyna powinna teraz być widoczna ponownie podczas wizyty na wyspie przyjaciela
 • Wskazówki do zadań z premią: „Tajemnicza Moneta” i „Nowy Kamień Szlachetny” są teraz wyświetlane prawidłowo.
 • Premia „Pożywna zupa” przywraca teraz do zdrowia odpowiednią ilość jednostek w przygodzie „Lud Gór”.
 • Usunięto ograniczenia akcji gracza w zadaniu „Nowi Osadnicy”.
 • Naprawiono problem z zaokrąglaniem w obliczeniach obrażeń dla umiejętności generała: „Wyborna Celność”.
 • Naprawiono błąd związany z przygodą „Wielka Bitwa”, w której zniszczenie głazu nie odblokowało poprawnie ścieżki.
 • Wypłata Rudy Obsydianu powinna teraz zostać poprawiona, jeśli wiele premii jest nadal aktywnych w kampanii Górski Klan.
 • Usunięcie jednego z budynków, które pracują jak Magazyn Prowiantu (np: Stoisko z Przekąskami) nie spowoduje już anulowania produkcji w pozostałych budynkach.
 • W przygodzie „Lud gór” Zestaw do budowy wieży strażniczej w Specjalnym Magazynie Prowiantu kosztuje 8,000 Granitu.
 • Naprawiono błąd interfejsu, użytkownika, który powodował, że zadania związane z osiągnięciami nie były wyświetlane zgodnie z przeznaczeniem.
 • Przycisk PVP w zamku wodnym działa znowu poprawnie.
 • Interfejs użytkownika: suwak będzie teraz prawidłowo ustawiony domyślnie na liczbie premii (suwak z lewej strony w MP) zamiast na liczbie „paczek” (suwak z prawej strony) we wszystkich budynkach produkujących premie.
 • Otwieranie okna wiadomości i raportu z bitew jest teraz poprawnie podporządkowane do zadań.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.