Aktualizacja 23.08.2022  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowe Wydarzenie: Podczas tej aktualizacji do gry zostanie wdrożone Wydarzenie Rocznicowe.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Przygoda: Pokonanie bossa w drugim sektorze w przygodzie „Szaman” nie sprawi, że budynek związany z zadaniem zostanie usunięty.
  • Budynki: Naprawiono błąd, który powodował, że kopalnie granitu powracały do Menu Gwiazdy.
  • Budynki: Podczas próby usunięcia magazynu, gdy ten jest pełny, wyświetli się ostrzeżenie o utracie zasobów.
  • Specjaliści:Naprawiono błąd, który powodował, że użycie Odpalacza powodowało zawieszenie się gry. Należy pamiętać, że nadal występują problemy z grafiką, które zostaną rozwiązane w późniejszym terminie.
  • Interfejs Użytkownika: Zaimplementowano podpowiedź do karty jednostek, która pokazuje dokładną liczbę jednostek, jeśli liczb przekracza 1000.
  • Interfejs Użytkownika: Zadania specjalne, które nie mogą zostać wykonane, są ponownie wyszarzone.
  • Interfejs Użytkownika: Ikony dla produktów w budynkach zaopatrzeniowców są teraz ponownie wyświetlane.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.