Changelog 14/19.09.2022 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Obszar z ofertami został powiększony w celu wyświetlenia większej liczby ofert na ekranie.
 • Filtr wyszukiwania wyszukuje teraz podczas pisania.
 • Przyciski zmiany strony zostały usunięte. Nie są już potrzebne, bo nowa lista może obsłużyć wszystkie oferty jednocześnie.
 • ’Odśwież oferty’ przycisk został usunięty. Okno odświeża się teraz automatycznie, dlatego nie ma potrzeby używania przycisku, aby zrobić to ręcznie.
 • Lista ofert nie zostanie w pełni przeładowana po otrzymaniu aktualizacji. Dzięki temu nie zostaniesz rozproszony podczas przeglądania ofert.
 • Jeśli oferta wygaśnie, zostanie automatycznie usunięta z listy bez ponownego ładowania listy.
 • Render ofert jest teraz smuklejszy i można umieścić ich więcej na ekranie (6 zamiast 4).
 • Ikony ofert są teraz większe.
 • Kolumna „Kończy się” pokazuje teraz pozostały czas wygaśnięcia oferty i aktualizuje się co 5 sekund w czasie rzeczywistym.
 • Usunięto nakładkę opóźnienia. Podczas przetwarzania ofert lub aktualizacji listy zamiast przycisku „Akceptuj” wyświetlana jest animacja oczekiwania (klepsydra). Pozwala to na przeglądanie ofert podczas przetwarzania działań.
 • Wyskakujące okienko z potwierdzeniem statusu transakcji zostało usunięte. Ten status jest zamiast tego wyświetlany w różnych innych miejscach: powiadomienie (obok awatara), pasek stanu w oknie handlu i zakładka historii handlu.
 • Wszystkie zasoby oferty mają pełną podpowiedź (nie tylko nazwę).
 • Pozycja paska przewijania w tabeli ofert jest zapisywana i przywracana.
 • Zmodyfikowano kilka tekstur, aby naprawić efekty wizualne.
 • Poprawiono ogólną wydajność (procesor i pamięć).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.