Aktualizacja 28.09.2022 • NOWE FUNKCJE:
 • Wersja Unity została zaktualizowana: Pozwoli nam to w przyszłości wprowadzić kolejne ulepszenia związane z wydajnością!
 • Optymalizacja panelu kupna handlu: Przerobiony został panel kupna w handlu, ulepszenia:
  • Obszar oferty został powiększony, aby wyświetlić więcej ofert na ekranie.
  • Filtr wyszukiwania wyszukuje teraz już podczas wpisywania tekstu.
  • Przyciski podziału na strony został usunięty, ponieważ nowa lista będzie wyświetlać wszystkie oferty jednocześnie.
  • Usunięto przycisk 'Odśwież oferty’, lista będzie teraz automatycznie odświeżana.
  • Lista ofert nie będzie w pełni przeładowywana po aktualizacji.
  • Jeśli oferta straci ważność, zostanie automatycznie usunięta z listy bez konieczności przeładowywania listy.
  • Jeśli oferta wygaśnie, zostanie automatycznie usunięta z listy bez przeładowywania listy.
  • Ikony ofert są teraz większe.
  • Kolumna „Koniec” pokazuje teraz czas pozostały do wygaśnięcia oferty i aktualizuje się co 5 sekund w czasie rzeczywistym.
  • Nakładka opóźnienia została usunięta.
  • Usunięto okienko potwierdzenia statusu transakcji.
  • Wszystkie zasoby w ofercie mają pełny opis.
  • Pozycja paska przewijania w tabeli ofert jest zapisywana i przywracana.
  • Poprawiono ogólną wydajność.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Czat: Przełączanie kanałów globalnych nie powoduje już przesunięcia zakładki czatu globalnego w prawo.
 • Przygody: Naprawiono problem, który powodował awarię podczas angażowania się w bitwę z dużą ilością rund bojowych.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.