Aktualizacja 24.01.2017 • NOWE FUNKCJE:
 • Przygody są ułożone w stosy w Menu Gwiazdy.
 • Nowa premia, która przenosi przedmioty kolekcjonerskie na mapie, jest dostępna w magazynie prowiantu.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Arktyczna kopalnia żelaza otrzymana poprzez otwarcie 30 drzwi kalendarza po wyburzeniu nie będzie ponownie dostępna.
 • Nowo nabyci specjaliści mogą być sortowani według daty w Menu Gwiazdy.
 • Obozy PvP nie mogą zmieniać oddziałów podczas ataku.
 • Pod zadanie „Tajemniczej anonimowej groźby” zostało dostosowane, aby sprostać wymaganiom poziomu 53.
 • Premiowany łup będzie przyznany, gdy przygoda zakończy się podczas trwania czasu premium.
 • Tropikalny filtr został zastosowany w El Chupacabra, Jednym kroku naprzód i Cennych danych wywiadowczych.
 • Dynamika gry zostanie ulepszona po dodaniu premii na budynkach.
 • Wiadomość awataru stosowana do Specjalnego magazynu prowiantu i Epickiego gospodarstwa wyświetla odpowiednią ikonę.
 • Nazwy zadań dla przygód z dodatkowymi nagrodami są teraz zgodne ze sobą.
 • Okno pomocy dla Menu Gwiazdy zostało zaktualizowane.
 • Tekst o premii za codzienne logowanie wyświetla liczbę mnogą słowa „Kryształy”.
 • Zadanie z premią „Handlarz Bart” jest teraz spójne z różnymi wersjami językowymi.
 • Po osiągnięciu 75 poziomu, punkty doświadczenia z przygód zostaną przekonwertowane w Gwiezdne monety na 1 Gwiezdna Moneta dla 1000 punktów doświadczenia.
 • Punkty doświadczenia z bajkowych przygód na poziomie 75 nie zostaną przekonwertowane w magiczną fasolę, jak miało to miejsce na poziomie 50. Zamiast tego otrzymacie Gwiezdne Monety.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.