24.01.2017  • Aktualizacja pod zadania „Więcej Żołnierzy” w zadaniu „Zagrożenie?” (Excelsior)
  • Aktualizacja Gwiezdnych Monet we wszystkich dropach z przygód, według nowego przelicznika.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.