Aktualizacja 28.09.2016  • ZMIANY I USPRAWNIENIA:
  • Uniwersalne uzupełnienia mogą być ponownie żądane na handlu.
  • Ikony Klejnotów i Kryształów mają bardziej żywe kolory w interfejsie Excelsiora.
  • Wizualne usterki związane z pustym oknem nagród w interfejsie Excelsiora nie powinny już występować.
  • Jedna z usterek powodująca błędy w trakcie wykonywania wyprawy „Smocza czatownia” została naprawiona.
  • Usprawniono sekwencję ładowania w celu rozwiązania problemów z wydłużonymi czasami ładowania gry.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.