27.09.2016  • Aktualizacja informacji o wyprawie Zamek Złej Królowej (Rybak i Jego Żona)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Zamek Złej Królowej – Generał 270 z Oblężnikami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.