Changelog 01.10.2021  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Poczta: Ponowne otwarcie skrzynki pocztowej po zastosowaniu filtrów nie spowoduje już wyświetlania wiadomości e-mail jedna na drugiej.
  • Błąd Strefy: Rozwiązano kilka innych problemów powodujących zablokowanie strefy.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.