Changelog 08.10.2021  • NOWE FUNKCJE:
  • Event Halloween 2021: Pierwsza wersja Eventu Halloween 2021 została zaimplementowana.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Premia: Premia Mleko i Ciasteczka w Świątecznej Piekarni nie premiuje już wszystkich budynków.
  • Specjaliści: Naprawiono błąd, który uniemożliwiał odblokowanie następnego rzędu umiejętności dla specjalistów.
  • Błąd Strefy: Rozwiązano kilka innych problemów powodujących zablokowane strefy.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.