Changelog 02.11.2017  • ZMIANY I ULEPSZENIA
  • Ogólne: Wartość premii pierwszego stopnia w drzewku umiejętności Geologa „Solidne stemple w kopalni miedzi” ma teraz ponownie wartość 15%, zamiast 8%.
  • Tekst: Kilka poprawek tekstowych.
  • Interfejs: Poprawiono nazwę gracza w oknie czatu, wyświetlaną jako „SERVER”.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.