Changelog 26.10.2017 • NOWE FUNKCJE:
 • Generałowa Mikołajowa’ cecha, „Dostać Cukierka!”, zwiększająca doświadczenie z walki o 100% została wdrożona.
 • Pięć małych retro scenariuszy „Coś jest nie tak”, „Dziwnie wyglądające budynki”, „Jak choroba”, „Punkt widzenia” oraz „Skutki uboczne” nagroda wynosi teraz 100 XP a w dropie dostępna jest losowa premia retro skórki.
 • Nowy guzik kolejki dla Koszar, Elitarnych Koszar, Akademii Wojskowej, Zbrojowni, Magazynu Prowiantu oraz Specjalnego Magazynu Prowiantu, został wdrożony.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Wyłączone ikony powiadomień dla budynków zostaną teraz wzięte pod uwagę także w epickich gospodarstwach.
 • „Zaznacz Kolekcje” licząca się jako premia od znajomego w niektórych zadaniach oraz osiągnięciach została naprawiona.
 • Rozwiązano problem ze znikającym kursorem po najechaniu na nowe opcje guzików.
 • Naprawiono problem, który sprawiał, że Specjalny Magazyn Prowiantu nie posiadał premii w poprzedniej wersji testowej.
 • Naprawiono okno szczegółów kolonii, które podczas ataku, zawierało nieprawidłowe informacje.
 • Naprawiono potencjalnie zablokowane strefy.
 • Rzadki problem z kosztami podczas przenoszenia niektórych budynków został naprawiony.
 • Reaktywowano Świąteczne banery w sklepie.
 • Różne poprawki lokalizacyjne.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.