Changelog 03.08.2017 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Osiągnięcia: Kilka ikon osiągnięć zostało zaktualizowanych.
 • Przygoda: Dom Władyki, Chata Leśnika oraz Tartak w przygodzie „Pieśni i Klątwy” nie jest podświetlony do premiowania, dopóki nie wystartuje zadanie.
 • Przygoda: Dom Władyki w przygodzie „Pieśni i Klątwy” został przesunięty.
 • Przygoda: Piekarnia w przygodzie „Pieśni i Klątwy” jest przedstawiona poprawnie jako dekoracja.
 • Przygoda: Zmniejszono ilość jednostek w Dzikich Jaskiniach w przygodzie „Pieśni i Klątwy”.
 • Przygoda: Aktywowano nocny filtr w przygodzie „Pieśni i Klątwy”.
 • Przygoda: Przesunięto granicę sektora w przygodzie „Czerwony Kapturek aby poprawić strefy przechwytywania.
 • Balans: Zwiększono warunek dostępu do zadania „Kosz Pełen Prezentów” od poziomu 22.
 • Ogólne: Naprawiono sytuację, w której premie zanikały po zastosowaniu.
 • Optymalizacja: Wydajność gry została zoptymalizowana dla dużych stref.
 • Tekst: Różne poprawki lokalizacyjne.
 • Interfejs: Skorygowano poziom trudności niektórych przygód, które nie pasowały do zamierzonego projektu.
 • Interfejs: Naprawiono problem, który powodował zniknięcie okna czatu.
 • Interfejs: Wbudowano ikony informacyjne przy awatarze dla nowych premii za wygranie zawartości opowiadań Excelsiora.
 • Interfejs: W „Podglądzie Ekonomii” wyszarzono opcje w menu kontekstowym dla niektórych zasobów, jak np. Pisanka w Paski.
 • Interfejs: Dzikie zwierzęta nie będą już dłużej przechodzić przez Straszne Drzewo.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.