Changelog 06.07.2017 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Przygoda: Naprawiono kilka przechwytywań.
 • Przygoda: Dodano wyskakujące okienko do potwierdzania zakończenia przygody.
 • Premia: Premie eventowe mogą zostać zwrócone tylko, jeśli masz wystarczająco dużo miejsca.
 • Premia: Zakupione kolekcje będą teraz również korzystały z rabatu podczas wyprzedaży.
 • Ekspedycja: Ikona ekspedycji będzie teraz wyświetlana prawidłowo i wyświetli prawidłowy rodzaj kolonii / ekspedycji.
 • Ekspedycja: Pozostały czas aktywnej ekspedycji będzie teraz wyświetlany prawidłowo.
 • Wydajność: Naprawiono problemy z wydajnością (wylogowanie w tle/ wizyty przyjaciół/ wyszarzone premie).
 • Stabilizacja: Kilka ulepszeń mających na celu zmniejszenia zablokowanych stref.
 • Tekst: Zaktualizowano tekst wyskakujący podczas anulowania ekspedycji.
 • Interfejs: Naprawiono kilka ikon w niektórych opisach.
 • Interfejs: Czas Premium jest teraz poprawnie wyświetlany na pasku w premiach strefowych.
 • Interfejs: Przycisk zakończenia przygody od teraz nie będzie pokrywał się już z innymi zadaniami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.