Changelog 08.02.2018



  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowy Specjalista: Zupełnie nowy Geolog został dodany do gry.”Wola-Żelaza” Geolog premiuje wszelkie znalezione złoża żelaza, poprzez przyśpieszenie wydobycia o 50%!
  • ZMIANY I ULEPSZENIA
  • Wielkanoc 2018: Wiosenny Park premia „Wiosenny Festiwal” została zbalansowana: teraz przyśpiesza produkcję o 100% w Magazynie Prowiantu na 8 godzin.
  • Wielkanoc 2018: Wprowadzono korekty do premii zadaniowej „Błyszczące Kamienie Szlachetne”.
  • Ogólne: Brakujące ikony zostały zaimplementowane.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.