Changelog 01.02.2018  • ZMIANY I ULEPSZENIA
  • Ogólne: Kilka epickich przedmiotów, które wcześniej miały 24-godzinny czas odnowienia, zostało teraz zredukowane do 23-godzinnego czasu odnowienia.
  • Wielkanoc 2018: Zadanie Błyszczący Kamień Szlachetny zostało dostosowany w następujący sposób:
    • Przygoda nie jest już wymagana.
    • Zredukowane wymagania dotyczące zadań.
    • Różne premie zostały dodane jako nagrody.
  • Wielkanoc 2018: „Błyszczący Kamień Szlachetny” został dodany do kategorii testowej w sklepie dla ułatwienia testowania.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.