Changelog 08.10.2020  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowa Przygoda: Nowa Przygoda “Biznes Bonabertiego” została dodany do sklepu testowego.
  • Nowy Budynek: Wspaniały Cudowny Dom Halloween został dodany do sklepu eventowego.
  • Nowe Skrzynie: 3 nowe paczki zostały dodane do sklepu eventowego.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Specjalista: Naprawiono problem z naturalną umiejętnością Natychmiastowe Ozdrowienie u Generał Ducha.
  • Specjalista: Naprawiono problem z czasem regeneracji Generała Ducha.
  • Tekst: Naprawiono kilka błędów tekstowych.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.