Changelog 02.10.2020  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowy Generał: Generał Duch został dodany do sklepu eventowego.
  • Nowy Budynek: Budynek Czarne Drzewo, który produkuje różne premie, zależne od poziomu i może być ulepszany dyniami, został dodany do sklepu w różnych kolorach.
  • Nowe Dekoracje: Dekoracje Drzewo Palmowe oraz Kaktus zostały dodane do sklepu.
  • Nowy Zadania: Nowy łańcuch zadań został dodany.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Specjalista: Naprawiono problem z łupem Przerażonego Odkrywcy podczas poszukiwań skarbów, który mógł powodować błąd strefy po zaakceptowaniu.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.