Changelog 18.04.2023  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Interfejs: Naprawiono błąd, który powodował, że wskaźnik klejnotów na nieotwartych złotych drzwiach kalendarza w wydarzeniu, nie pojawiał się.
  • Sklep: Dodano przygodę „Najazd Wikingów” do sklepu dla Sezonowych Przygód Barbarzyńców. Będzie ona teraz dostępna, jeśli ten sezon przygód nadejdzie ponownie w przyszłości.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.