Aktualizacja 30.03.2023 • NOWE FUNKCJE:
 • Nowe Wydarzenie: Podczas tej aktualizacji wdrożymy do gry tegoroczne wydarzenie Wielkanocne 2023. Wydarzenie rozpocznie się 3 kwietnia!
 • Aktualizacja Sklepu: Dodano nową kategorię w Sklepie: „Skórki budynków” i przeniesiono do niej wszystkie skórki budynków.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Premie: Specyficzne premie dla Chaty Rybaka oddziałują teraz na Rzymską chatę rybaka z czwartej ery.
 • Premie: Naprawiono wartości premii Wielkiego Szpitala Polowego dla Elitarnych Żołnierzy. Teraz te jednostki skalują się tak jak każda inna jednostka.
 • Grafika: Animacje budynków są odtwarzane zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wiadomości: Maile powiadamiające graczy, że zostali przebici w aukcji mogą zostać teraz usunięte.
 • Różne: Poprawiono limity zasobów Przeklętej Wieży.
 • Tekst: Poprawiono niektóre tłumaczenia.
 • Chat: Przełączenie globalnego kanału czatu nie powoduje już przełączenia czatu na kanał pomocy.
 • Interfejs Użytkownika: Poprawiono błędny opis w sklepie dla przygody Matczyna Miłość.
 • Interfejs Użytkownika: Naprawiono problem, który mógł powodować brak wskaźników budynków.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.