Changelog 19.05.2017 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Przygoda: Poprawiono wyzwalacz i lokalizację dla „Zaginiona Czaszka”.
 • Przygoda: Poprawiono kilka punktów lądowania w „Sprytny Mały Krawiec” więc proces budowania garnizonu nie będzie już anulowany.
 • Walka: Animacje bitewne zawsze będą wyświetlały się prawidłowo.
 • Generałowie: Zmniejszono o połowę czas lokowania i rozbierania dla Mistrza Obrony.
 • Lokalizacja: Dołączono pewne podpowiedzi w ekspedycjach oraz dodano kilka innych drobnych poprawek tekstowych.
 • Misja: „Objazd Myśliwego” teraz prawidłowo kończy się przenoszeniem 2 łowców.
 • Specjaliści: Specjaliści będą teraz wyszarzani w menu gwiazdy, jeśli zostaną wysłani na zadanie.
 • Handel: Handel nie pojawi się dwukrotnie w historii handlu.
 • Interfejs: Klawisze strzałek, do poruszania kamery, zawsze działają tak, jak powinny.
 • Interfejs: Dodano czas premium do interfejsu Premie Strefowe, również w strefie przygody / wyprawy.
 • Interfejs: Poprawiono komunikat powiadamiania o premiach strefowych, gdy są one stosowane przez znajomego.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.