Changelog 27.04.2016 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Premia: Wytworzone premie w Magazynie Prowiantu można używać na wyspach przyjaciół.
 • Generał: Załadunek i rozładunek żołnierzy będzie działać ponownie bez zamarzania/lagów.
 • Generał: Wiadomość z ikoną Generała przenoszonego do Menu Gwiazdy będzie teraz wyświetlana.
 • Generał: Gracz może teraz ponownie otworzyć podgląd Generała w fazie regeneracji.
 • Misja: „Zaginione Narzędzia”, „Tajemnicza Moneta” oraz „Na Pierwszą Przygodę” będą pokazywać poprawne nagrody.
 • Poszukiwacz: Kilka zadań zostało poprawionych.
 • Mapa: Skróty nawigacji dla Archipelagu zostały skorygowane (CTRL + numer).
 • Stabilizacja: Kilka sytuacji, które mogą doprowadzić do zablokowania stref zostało poprawionych.
 • Sterowanie: Zmieniono konfigurację aby pozwolić premią bitewnym wytworzonym w Magazynie Prowiantu oraz Specjalnym Magazynie Prowiantu wspólne składowanie (łączenie) w Menu Gwiazdy.
 • Event Letni: Ukończenie przygody „Mecz Towarzyski” nie będzie niewłaściwie tworzyło przedwcześnie łańcucha zadań.
 • Event Letni: Nagłówek w Oknie Kalendarza został nieznacznie zmieniony, aby dopasować tekst.
 • Tekst: Pokarm Dla Ryb pokazuje teraz poprawny tekst.
 • Tekst: Wiadomości dostarczone po anulowaniu przygody są poprawnie wyświetlane we wszystkich językach.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.