11.03.2017

  • Aktualizacja wersji ataków dla Nieproszonych Gości (Event Wielkanocny 2017).
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Czerwony Kapturek – Generał 270 + 250 + MSW + Nusala + Anslem + Vargus z Oblężnikami.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami.