Aktualizacja 06.04.2022  • NOWE FUNKCJE:
  • Nowe Wydarzenie: Podczas aktualizacji do gry zostanie wdrożone tegoroczne Wydarzenie Wielkanocne. Wydarzenie rozpocznie się 11 kwietnia 2022 roku.
  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Premie: Nie można już zastosować kolejnej Prestiżowej Premii Dla Znajomego, zanim pierwsza się nie skończy.
  • Interfejs Użytkownika: Naprawiono błąd, który powodował, że dedykowany ekran ładowania specyficzny dla danego wydarzenia nie był wyświetlany.
  • Interfejs Użytkownika: Wprowadzono dalsze poprawki do okna generała; nie powinno ono już przełączać się między generałami podczas wykonywania różnych akcji.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.