Klient PortableJeśli klient portable nie działa, to należy utworzyć skrót klienta na pulpicie, klikamy na nim właściwości i w okienku „element docelowy”, dopisujemy tak: „TSO CLIENT\Client.exe” –skip”
Klient przestaje łączyć się z serwerem w celu sprawdzenia aktualizacji, tylko od razu ładuje grę. Jest to rozwiązanie tymczasowe, dopóki serwer jest nieaktywny.


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.