Changelog 04.05.2022 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Wydajność: Zoptymalizowana wydajność menu gwiazdy.
 • Wydajność: Zoptymalizowana wydajność wyboru sprzedaży/kupna w oknie handlu:
  • Przerobiono pasek wyszukiwania, aby działał w czasie rzeczywistym, przycisk wyszukiwania został zastąpiony przyciskiem, który czyści pole wyszukiwania.
  • Zawarto poprawki błędów, takie jak nieprawidłowe wyświetlanie pozycji i liczb.
 • Specjalista: Przestraszony odkrywca przynosi teraz odpowiednią ilość łupów.
 • Premie: Użycie premii Bajkowego pyłu nie wyłącza już strefy.
 • Sklep: Poprawiono limit Powiększonego Magazynu w dziale Architekt u kupca.
 • Sklep: Koszt przedmiotów u kupca w zasobach, które kosztują wiele zasobów, są teraz wyświetlane poprawnie i będą teraz wskazywać, że ilość zasobów jest niewystarczająca.
 • Gildia: Naprawiono przycisk następnej strony na liście gildii.
 • Tekst: Naprawiono niektóre problemy z tłumaczeniem.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.