08.03.2019  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + NUS + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności) + Stacja Kontroli Pogody wersja I
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + NUS + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności) + Stacja Kontroli Pogody wersja II

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.