13.11.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Ryczący Byk – Generał Gemini + Borys z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Ryczący Byk – Generał Gemini + Borys z Puszkarzami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Ryczący Byk – Generał Gemini + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Ryczący Byk – Generał Gemini + Nusala + Anslem + MSW z Puszkarzami (szybki drop – umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.