18.11.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Proch – Generał Gemini z Puszkarzami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Proch – Generał Gemini + Borys z Puszkarzami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał Gemini + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Wiktor Podstępny – Generał Gemini + Borys + MSW z Puszkarzami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.