24.02.2017 • Aktualizacja ataków w przygodzie Królewna Śnieżka – Generał 270 + MSW + Vargus z Oblężnikami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Nusala z Kusznikami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Nusala z Puszkarzami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 270 + Nusala + MSW z Puszkarzami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Vargus z Kusznikami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Vargus z Puszkarzami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 270 + Vargus + MSW z Puszkarzami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Anslem z Kusznikami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Anslem z Puszkarzami
 • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał 270 + Anslem + MSW z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.