28.05.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Matczyna Miłość – Generał Borys z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Matczyna Miłość – Generał Borys z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Matczyna Miłość – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzieci Sawanny – Generał Borys z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzieci Sawanny – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzieci Sawanny – Generał Borys z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Borys z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Kolejne Zakazane Eksperymenty – Generał Borys z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Sindbad i Oblężone Miasto – Generał 270 + Borys + Mikołajowa + Nusala + Vargus z Oblężnikami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.