Aktualizacja 30.09.2022  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Budynki: Naprawiono problem, który powodował, że wybór stosu w budynkach produkcyjnych nie reagował już po wprowadzeniu czegoś do produkcji.
  • Skróty klawiszowe: Przywrócono funkcjonalność klawiszy W A S D.
  • Interfejs Użytkownika: Funkcja wyszukiwania w kantorze handlowym znów działa.
  • Interfejs Użytkownika: Przygody w Kantorze handlowym pokazują teraz prawidłowe podpowiedzi.
  • Interfejs Użytkownika: Naprawiono problemy z tłumaczeniem w menu filtrów w menu Gwiazdy i oknie osiągnięć.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.