Changelog 07.07.2016  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Menu Gwiazdy: Przedmioty mogą być teraz używane poza przypiętym menu gwiazdy bez konieczności zamykania menu gwiazdy.
  • Menu Gwiazdy: Zmniejszenie rozmiaru menu gwiazdy w celu poprawienia funkcjonalności.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.