Ładowanie…

Aladyn i Piękna Księżniczka

Nazwa Wygląd Trudnośc Dostepny Czas EXP LVL
Aladyn i Piękna Księżniczka 12/15 14 dni 584.870 56

Jak zdobyć przygodę:


Przygodę możemy dostać jako nagrodę za ukończenie przygody Aladyn i Lampa Oliwna


1 270 21 100 100 40 30 41 160 60 50 61 270
2 200 70 22 90 90 90 42 150 120 62 200 30 2
3 150 120 23 90 90 90 43 250 2 63 270
4 90 90 90 24 270 44 200 70 64 200 70
5 170 100 25 150 70 50 45 270 65 130 100 40
6 200 70 26 180 46 250 20 66 200 30
7 160 110 27 220 50 47 270 67 130 70 70
8 200 70 28 150 70 50 48 150 3 68 270
9 270 29 200 40 30 49 180 90 69 190 50 40
10 270 30 200 70 50 180 90 2 70 100 100 2
11 150 120 31 120 100 50 51 220 50 71 150 120
12 200 70 32 220 50 52 190 70 72 250 10 10
13 270 33 150 53 150 120 2 73 140 130
14 200 40 30 34 150 120 54 270 74 130 110 30
15 200 70 35 150 120 55 90 90 90 75 160 60 50
16 150 36 150 70 50 56 100 100 70 76 100 90 50 30
17 270 37 190 50 30 57 180 50 40 77 4 4
18 100 80 80 38 200 50 58 270 78 170 100
19 200 70 39 270 59 200 70 79 200 70 2
20 100 100 2 40 200 50 60 270

Poradniki Wiki:

Wersje Ataków Najmniejsze Możliwe Straty (z Blokami)
Generał 270 + MSW z Oblężnikami – 1.415 – 3.256 1.892 – 96 – 85
Generał 270 + Nusala + MSW z Oblężnikami – 320 – 1.075 – 3.246 1.892 – 85
Generał 270 + Vargus + MSW z Oblężnikami – 1.195 – 3.614 1.197 – 14
Generał 270 + Anslem + MSW z Oblężnikami – 1.415 – 2.969 1.702 – 96 – 85
Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami – 1.415 – 2.852 – 1.669 – 82 – 85
Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami – 320 – 1.195 – 3.242 – 1.238
Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Oblężnikami – 320 – 1.195 – 2.946 – 1.413
Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (umiejętności) – 290 – 220 – 2.617 – 534
Generał 270 + Mikołajowa + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (umiejętności) – 290 – 220 – 2.617 – 534
Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MMA z Oblężnikami (umiejętności) – 290 – 220 – 2.325 – 679
Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop) wersja I – 220 – 1.263 – 539 – 56 – 40
Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop) wersja II – 220 – 1.313 – 539 – 56
Generał 270 + Nusala z Oblężnikami (szybki drop) wersja I – 145 – 165 – 1.236 – 539 – 40
Generał 270 + Nusala z Oblężnikami (szybki drop) wersja II – 145 – 165 – 1.286 – 539
Generał 270 + Vargus + MSW z Oblężnikami (szybki drop) wersja I – 220 – 1.448 – 154 – 40
Generał 270 + Vargus + MSW z Oblężnikami (szybki drop) wersja II – 220 – 1.429 – 154
Generał 270 + Anslem + MSW z Oblężnikami (szybki drop) wersja I – 220 – 1.108 – 405 – 56 – 40
Generał 270 + Anslem + MSW z Oblężnikami (szybki drop) wersja II – 220 – 1.158 – 405 – 56
Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami (szybki drop) – 220 – 1.101 – 384 – 56
Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop) – 145 – 165 – 1.233 – 195
Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop) – 165 – 1.105 – 301
Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności) – 115 – 989 – 136
Generał 270 + Borys + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności) – 924 – 187

Poradniki Graczy:

AutorGenerałBlokiBadania
Wiki---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wejdź

Możliwe Nagrody:

Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot 5 + 6 Slot 7 Slot 8
2.000 (5%)
1.500 (45%)
400 (5%)
200 (45%)
2.000 (5%)
1.500 (45%)
400 (5%)
200 (45%)
50.000 (100%) 10.000 (100%) 200 (25%)
200 (25%)
200 (25%)
2x (25%)
(7%)
(7%)
(20%)

nic (66%)

(5%)

nic (95%)

Slot 9
aż do 584.870 lub 585